Erakogu (2)
maigi - Eestimaa - Lumemees, Eesti maigi - Eestimaa - Kastan 3, Eesti maigi - Eestimaa - Tallinna vanalinn 1, Eesti maigi - Eestimaa - Tahkuna tuletorn ja kivilabürint, Hiiumaa, Eesti maigi - Eestimaa - Tahkuna majakas, Hiiumaa, Eesti