Erakogu (2)
maigi - Eestimaa - Tahkuna majakas, Hiiumaa, Eesti maigi - Eestimaa - Kastan 3, Eesti maigi - Eestimaa - Tallinna raekoda, Eesti maigi - Eestimaa - Pikk Hermann ja Niguliste, Tallinn, Eesti maigi - Eestimaa - Kastan 2, Eesti