Tamroni makrofoto konkurss

Üldtingimused

1. Konkursi kestvus 14. juuni - 11. juuli 2010.


2. Konkurss toimub www.snap.ee keskkonnas.


3. Võistlusel osalemiseks tuleb luua Snap.ee keskkonda endale kasutaja ning laadida fotovõistluse mooduli kaudu võistlustöö(d) üles.


4. Osaleda võivad kõik inimesed fotodega, mis vastavad makrofoto nõuetele või piltidega, mis liigituvad lähikaader fotode hulka.


5. Osalemine on tasuta.


6. Osaleda ei või võistluse korraldamisega seotud ettevõtte töötajad ja korraldamisega seotud isikud.


7. Iga autor võib esitada kuni 5 tööd.


8. Korraldajatel on õigus kasutada võistlusel osalevaid töid tasuta koos autori nimega fotovõistlusega seonduvates trükistes ning meedias.


9. Pildi saatja garanteerib ja vastutab, et kõik pildi autoriõigused kuuluvad talle.


10. Tööde esitamise lõpptähtaeg on 11. juuli 2010 (k.a).


11. Pilte hindab 3-liikmeline parimatest fotograafidest koosnev žürii.


12. Kõiki võistlusele esitatud töid saab hinnata ka publik, et selgitada välja publikulemmik. Hindamiseks peab Snap.ee keskkonda sisse logima. Publiku lemmiku hääletus 12 – 18. juuli 2010.


13. Võidutööd kuulutatakse välja 19. juuli 2010.

 

Nõudmised võistlustööle

1. Tööd tuleb esitada digitaalselt www.snap.ee keskkonnas ja pildid peavad vastama Snap.ee keskkonna nõuetele.


2. Esitatud töö pikem külg peab olema vähemalt 2000 pikslit (st. kui tegu on 2:3 proportsioonis fotoga on väikseim lubatud mõõt 2000x1333, kui tegu on ruudu formaadiga siis 2000x2000 pikslit jne.)


3. Fotod võivad olla pildistatud digitaalselt või filmilt digitaliseeritud.


4. Tööd esitatakse JPEG formaadis, soovitatavalt sRGB värviruumis.


5. Lubatud on arvutitöötlus hea maitse piires.


6. Fotodele ei ole lubatud arvutis lisada tekste ega raame.


7. Žüriil on õigus nõudmistele mittevastavad fotod võistluselt eemaldada.


8. Küsimuste kerkimisel on võistluse korraldajal õigus küsida autorilt foto algfaile või teisi duubleid samast võttekohast.


9. Administraator jätab endale õiguse kahtlase, organiseeritud tegevuse puhul eemaldada korrarikkujast kasutaja ja tema jagatud hääled.

 

Auhinnad

I koht: 25 000 krooni eest Tamroni tooteid Photopointilt

II koht:  15 000 krooni eest Tamroni tooteid Photopointilt

III koht: koht 10 000 krooni eest Tamroni tooteid Photopointilt

 

Publiku lemmik internetihääletusel: 2000 krooni eest kaupa Photopointist.

 

Auhindu ei saa välja võtta rahas.


Täiendavad küsimused: info@photopoint.ee märksõnaga „Tamron makrofoto“ või telefonil : +372 733 7700