Märka kevadet

Üldtingimused

1. Osaleda võivad kõik inimesed fotodega, mis haakuvad konkursi teemaga "Märka kevadet"
2. Osalemine on tasuta.
3. Osaleda ei või võistluse korraldamisega seotud isikud.
4. Võistlusel osalemiseks tuleb luua snap.ee keskkonda endale kasutaja ning laadida fotovõistluse mooduli kaudu võistlustöö(d) üles.
5. Iga autor võib esitada kuni 5 tööd.
6. Pildi saatja garanteerib ja vastutab, et kõik pildi autoriõigused kuuluvad talle.
7. Korraldajatel on õigus kasutada võistlusel osalevaid töid tasuta koos autori nimega fotovõistlusega seonduvalt meedias, mitte kommertslikel eesmärkidel.
8.Tööde esitamise lõpptähtaeg on 09.05.2010

Nõudmised võistlustööle
1. Tööd tuleb esitada digitaalselt snap.ee keskkonnas ja pildid peavad vastama snap.ee keskkonna nõuetele.
2. Esitatud töö pikem külg peab olema vähemalt 2000 pikslit (st. kui tegu on 2:3 proportsioonis fotoga on väikseim lubatud mõõt 2000x1333, kui tegu on ruudu formaadiga siis 2000x2000 pikslit jne.)
3. Tööd esitatakse JPEG formaadis, soovitatavalt sRGB värviruumis.
4. Korraldajal on õigus nõudmistele mittevastavad fotod võistluselt eemaldada.
5. Fotod võivad olla pildistatud digitaalselt või filmilt digitaliseeritud
6. Lubatud on arvutitöötlus hea maitse piires (näiteks HDR ja panoraami mitmest pildist on lubatud) 
7. Fotodele ei ole lubatud arvutis lisada tekste ega raame.
8. Küsimuste kerkimisel on võistluse korraldajal õigus küsida autorilt foto algfaile või teisi duubleid samast võttekohast.

Hindamine ja auhinnad
1.Fotosid hindavad Snap.ee kasutajad.
2.Igat pilti saab hinnata vaid ühe korra.
3. Hindamine kestab kogu konkursi vältel.
4. Saadud hinnete põhjal selgub kolm võidutööd, mis jaotuvad: I, II ja III koht.
5. Auhinnad on järgnevad

I koht: 3000 krooni eest Photopointi kinkekaarte. Lisaks kupong, millega saab 50 digipilti tasuta ilmutada.
II koht: 2000 krooni eest Photopointi kinkekaarte. Lisaks kupong, millega saab 50 digipilti tasuta ilmutada.
III koht:  1000 krooni eest Photopointi kinkekaarte. Lisaks kupong, millega saab 50 digipilti tasuta ilmutada.